Website gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen op het) vertelt u de gebruiksvoorwaarden waarop u mag maken gebruik van onze website www.r8lst.com (onze site), of als een gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van de site. Door het gebruik van onze site, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich te houden aan hen. Als u niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden gaat, gelieve zich te onthouden van het gebruik van onze site.

Informatie over ons

www.r8lst.com wij hier zijn: hello@r8lst.com

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis en we behouden ons het recht tot intrekking of wijziging van de service die wij op onze site zonder kennisgeving (zie hieronder leveren). We zullen niet aansprakelijk indien om welke reden onze site niet beschikbaar op elk gewenst moment of gedurende het tijdvak is.

Wij kunnen van tijd tot tijd, toegang beperken tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, voor gebruikers die zich bij ons hebt ingeschreven.

Als u kiezen, of u zijn voorzien, een identificatiecode van de gebruiker, wachtwoord of elk ander stuk van informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, u moet dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en u moet het niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om te schakelen van een gebruikerscode identificatie of wachtwoord, of door u gekozen of door ons, op elk moment, toegewezen als in onze mening hebt u niet voldoen aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Bij het gebruik van onze site, moet u voldoen aan de bepalingen van ons beleid voor acceptabel gebruik (zie hieronder).

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen noodzakelijk voor u toegang hebben tot onze site.  U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden, en dat zij in overeenstemming zijn met hen.

Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het materiaal dat op het wordt gepubliceerd.  Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld.  Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken, en extracten, van alle pagina's van onze site voor uw persoonlijke verwijzing mag downloaden en u mag trekken de aandacht van anderen binnen uw organisatie aan materiaal geplaatst op onze site.

U moet het papier of digitale exemplaren van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op enigerlei wijze niet wijzigen, en moet u niet gebruiken illustraties, foto's, video- of audio sequenties of geen afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van een geïdentificeerde contribuanten) zoals de auteurs van materiaal op onze website moeten altijd worden erkend.

U moet niet gebruiken een deel van de materialen op onze site voor commerciële doeleinden zonder het verkrijgen van een vergunning om dit te doen bij ons of onze licentiegevers.

Als u afdrukken, kopiëren of downloaden van enig deel van onze site in schending van deze gebruiksvoorwaarden, uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk zal ophouden en u moet, naar onze keuze, retourneren of vernietigen van alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt.

Vertrouwen op informatie Gepost

Commentaar en andere materialen geplaatst op onze site zijn niet bedoeld om oplopen tot advies waarop afhankelijkheid moet worden geplaatst.  Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeien uit enige afhankelijkheid op dergelijke materialen geplaatst door elke bezoeker van onze site, of door iedereen die kan worden op de hoogte van de inhoud ervan.

Onze site regelmatig wijzigingen

Wij streven naar onze site regelmatig bijwerken, en kan de inhoud op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we opschorten toegang op onze site, of voor onbepaalde tijd sluiten. Een van de materiaal op onze website kan verouderd op een gegeven moment, en wij zijn onder geen verplichting om bij te werken van dergelijk materiaal.

Onze aansprakelijkheid

De op onze site weergegeven materiaal wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, we, andere leden van onze groep van bedrijven en derden verbonden met ons hierbij uitdrukkelijk uitsluiten:

 1. Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuut, gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen.
 2. Enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade door enige gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of resultaten van het gebruik van onze site, websites gekoppeld aan het en materialen geplaatst op, met inbegrip van, zonder beperking enige aansprakelijkheid voor:
 3. verlies van inkomen of inkomsten;
 4. verlies van het bedrijfsleven;
 5. verlies van winst of contracten;
 6. verlies van verwachte besparingen;
 7. verlies van gegevens;
 8. verlies van goodwill;
 9. verspilde beheer of kantoor tijd; en
 10. voor enig andere verlies of schade van welke aard, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht of deze veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de overeenkomst of anderszins, zelfs als te verwachten, op voorwaarde dat deze voorwaarde mag niet voorkomen dat claims voor verlies van of schade aan uw lichamelijke zaken of eventuele andere claims voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de categorieën die hierboven zijn uiteengezet.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misrepresentatie of misrepresentatie over een fundamentele kwestie, noch elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Informatie over u en uw bezoek aan onze site

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze privacy policy. Door het gebruik van onze site, stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist is.

Materiaal uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik van een functie die u toelaat om materiaal op onze site weer te geven, of om contact met andere gebruikers van onze site, u moet voldoen aan de inhoud in ons beleid voor acceptabel gebruik vastgestelde normen. U garandeert dat een dergelijke bijdrage aan die normen voldoet, en u ons voor elke overtreding van de garantie vrijwaart.

Enig materiaal dat u op onze site zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden, en wij hebben het recht te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar maken aan derden dergelijk materiaal voor enig doel. Wij hebben ook het recht om uw identiteit aan een derde partij die beweert dat enig materiaal gepost of geüpload door u naar onze site een schending van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op persoonlijke levenssfeer is bekend te maken.

Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk aan een derde partij, voor de inhoud of de nauwkeurigheid van alle gebruikte materialen geplaatst door u of enige andere gebruiker van onze site.

Wij hebben het recht te verwijderen van materiaal of detachering je op onze site als, in onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de inhoud in ons beleid voor acceptabel gebruik vastgestelde normen.

Virussen, hacking en andere overtredingen

U moet niet misbruik maken van onze website door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal die schadelijke of technologisch schadelijk is. U moet niet proberen onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database met onze site verbonden. Je moet niet aanvallen onze site via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of service-aanval.

Door het schenden van deze bepaling, zou u verbindt zich ertoe een strafbaar onder de Computer misbruik Act 1990. Wij zullen een dergelijke schending verslag uit de relevante autoriteiten van de wetshandhaving en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door openbaarmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk ophouden.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal die infecteren kan, uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander merkgebonden materiaal als gevolg van uw gebruik van onze site of uw downloaden van enig materiaal gepost op het, of op een website die is gekoppeld aan het.

Koppelen aan onze site

U kan koppelen aan onze home page, geboden dat u dit doen op een manier die eerlijke en legale en niet onze reputatie schade of profiteren van het, maar u moet niet een koppeling maken in een zodanige wijze dat het suggereren van elke vorm van vereniging, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant waar geen bestaat.

Onze site moet niet worden omlijst op elke andere site. Wij behouden ons het recht te trekken koppelen toestemming zonder voorafgaande kennisgeving. De website van waaruit u een koppeling moet in alle opzichten voldoen aan de inhoud in ons beleid voor acceptabel gebruik vastgestelde normen.

Als u wenst te maken van elk gebruik van materiaal op onze website dan die hierboven uiteengezette, gelieve adres uw verzoek om ons contact formulier.

Links van onze site

Waar onze site bevat links naar andere sites en bronnen aangeleverd door derde partijen, deze links worden aangeboden voor uw informatie alleen.  Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites of bronnen, en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die uit uw gebruik van deze voortvloeien kan.

U kan link vanaf uw profielpagina naar een andere website, mits dat u dit doen op een manier die eerlijke en legale en niet onze reputatie schade of profiteren van het, maar u moet niet een koppeling maken in een zodanige wijze dat het suggereren van elke vorm van vereniging, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant waar geen bestaat. Wij behouden ons het recht te trekken koppelen toestemming zonder voorafgaande kennisgeving. De website waarnaar u een koppeling moet in alle opzichten voldoen aan de inhoud in ons beleid voor acceptabel gebruik vastgestelde normen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Gibraltarese rechter zal hebben [niet]-exclusieve bevoegdheid over om het even beweren die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze site [Hoewel we behouden het recht om een vordering tegen u wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of enig ander relevant land].

Deze voorwaarden voor gebruik en elke betwisting of vordering voortvloeiend uit of in verband met hen of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales.

Variaties

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door een wijziging van deze pagina. U wordt verwacht dat aan deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele veranderingen die we gemaakt, zoals zij zijn bindend voor u controleren. Enkele van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kan ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders gepubliceerd op onze site.

Uw bezorgdheid

Als u vragen over materiaal dat op onze site wordt weergegeven hebt, kunt u met ons contact opnemen.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.Beleid voor acceptabel gebruik

Dit beleid voor acceptabel gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons onder die u toegang onze website www.r8lst.com (onze site tot kan). Dit beleid voor acceptabel gebruik geldt voor alle gebruikers van, en bezoekers van onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u aanvaardt, en ga ermee akkoord door, al het beleid in dit beleid voor acceptabel gebruik, welke supplementour-voorwaarden van website gebruiken (zie hierboven).

www.r8lst.com is een site die wordt beheerd door Michael Lawrence: hello@r8lst.com.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Onze site mag u niet gebruiken:

 1. Op enigerlei wijze schending die van enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 2. Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleuze of enige illegale of frauduleuze doel of tot gevolg heeft.
 3. Met het oog op nadelige gevolgen voor of de poging tot schade toebrengen aan minderjarigen op enigerlei wijze.
 4. Als u wilt verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruik of hergebruik elk materiaal dat niet aan onze inhoud normen voldoet.
 5. Te zenden, of het verzenden van, elke vorm van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (spam) aanschaffen.
 6. Willens en wetens gegevens verzenden, verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, bevat keystroke wormen, tijdbommen, loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode ontworpen om negatieve invloed hebben op de werking van computersoftware of hardware.

U aanvaardt tevens:

 1. Niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw verkopen een deel van onze site in strijd met de bepalingen van onze website gebruiksvoorwaarden;
 2. Niet aan meta zoeken op onze website of het gebruik te maken van geautomatiseerde query's;
 3. Om toegang zonder autoriteit, niet te verstoren, beschadigen of verstoren;
 1. een deel van onze site;
 2. elke uitrusting of netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 3. alle software die wordt gebruikt in de levering van onze website; of
 4. elke uitrusting of netwerk of programmatuur eigendom of gebruikt door een derde partij.

Inhoud normen

Deze inhoud normen gelden voor alle materiaal dat u bijdragen aan onze site (bijdragen), en aan alle diensten in verband met het.

U moet voldoen aan de geest van de volgende normen, alsmede de brief. De normen gelden voor elk onderdeel van elke bijdrage evenals over zijn geheel.

Bijdragen moeten:

 1. Worden nauwkeurig (waarin zij aangeven feiten).
 2. Werkelijk worden gehouden (waarin zij aangeven adviezen).
 3. In overeenstemming met toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land waaruit zij worden gepost.

Bijdragen mag niet:

 1. Bevatten elk materiaal dat lasterlijk van eenieder is.
 2. Geen materiaal die obsceen, beledigend, haatdragend of inflammatoire bevatten.
 3. Bevordering van seksueel expliciet materiaal.
 4. Bevordering van geweld.
 5. Bevorderen van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 6. Inbreuk maken op een auteursrecht, database recht of de merknaam van een andere persoon.
 7. Worden kunnen misleiden van eenieder.
 8. In schending van enige wettelijke verplichting verschuldigd is aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een plicht van vertrouwen worden gemaakt.
 9. Bevordering van elke andere onwettige activiteit.
 10. Worden bedreigend, misbruik of andermans privacy invasie, of veroorzaken ergernis, overlast of onnodige angst.
 11. Waarschijnlijk te kwellen, boos, in verlegenheid brengen, alarm of ergeren van een andere persoon.
 12. Worden gebruikt om zich uitgeven voor elke persoon, of aan uw identiteit of aansluiting met eenieder verkeerd.
 13. Geven de indruk dat zij afkomstig van ons zijn, als dit niet het geval.
 14. Advocaat, te bevorderen of te helpen elke onrechtmatige handeling zoals (bij wijze van voorbeeld alleen) copyright schending of computer misbruik.

Schorsing en beëindiging

Wij zullen in onze discretie, bepalen of er van een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik via uw gebruik van onze site is sprake.  Als een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij dergelijke optreden als wij aangewezen hebben geacht.

Niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden (boven) waarop u zijn toegestaan om onze site te gebruiken, en kan resulteren in onze nemen alle of een van de volgende acties:

 1. Onmiddellijke, tijdelijke of definitieve intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 2. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van materiaal of detachering geüpload door u naar onze site.
 3. Afgifte van een waarschuwing aan u.
 4. Gerechtelijke stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van vergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending.
 5. Verdere gerechtelijke stappen tegen u.
 6. Openbaarmaking van dergelijke informatie aan de autoriteiten van de wetshandhaving is als ons redelijkerwijs noodzakelijk.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen in reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik.  De reacties die worden beschreven in dit beleid zijn niet beperkt, en wij kunnen geen andere actie die wij redelijk achten.

Wijzigingen in het beleid voor acceptabel gebruik

Wij kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk gewenst moment herzien door een wijziging van deze pagina. U wordt verwacht dat aan deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van wijzigingen die we maken, zoals zij juridisch bindend voor u zijn controleren. Enkele van de bepalingen van dit beleid voor acceptabel gebruik kan ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders gepubliceerd op onze site.
rangschikking spullen
de volgorde van alles
lijsten van dingen
beoordelen dingen
tarief spullen